LiveZilla Live Help
Elica аспиратори: Вашият нов, мощен, хубав и луксозен, евтин или скъп, стенен или окачен, за вграждане или телескопичен аспиратор или ефективен абсорбатор от Елика
SMEG technology with style
 
Юни 2024

ИнтерКарта

КАРТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ ИНТЕРКАРТА
1)Общи условия по програма „Лоялни клиенти” на „Интерсервиз Узунови” АД за издаване на карта „ИНТЕРКАРТА”.

Клубна карта ИНТЕРКАРТА се издава от и е собственост на „Интерсервиз Узунови” АД.

Клубна карта ИНТЕРКАРТА се издава само на физически лица над 16 години.

Клубната карта е валидна до датата, отбелязана върху картата. След изтичане на срока й на валидност, тя може да бъде подновена.

Картата се активира след регистрация на сайта на „Интерсервиз Узунови” АД – www.intermarket.bg

2) Отстъпки:

• За стандартна клубна карта – 10%.
• За ВИП клубна карта – 15%.

Отстъпката е отпечатана на гърба на всяка карта !

Отстъпките важат единствено в търговските обекти от веригата магазини на „Интерсервиз Узунови” АД в градовете София, Варна и Пловдив, както и в официалните фирмени он-лайн портали на „Интерсервиз Узунови” АД. Отстъпката на клубната карта ИНТЕРКАРТА важи за всички артикули, които в момента на покупка, се предлагат в магазина.

3) Предоставянето на отстъпката се извършва след като притежателят на клубната карта ИНТЕРКАРТА я представи на касата преди приключване на касовия бон. Картата се показва винаги със служебна карта от фирмата към която „Интерсервиз Узунови” АД е издал клубната карта. Без представянето на клубната карта ИНТЕРКАРТА, отстъпки не се предоставят.

При покупка онлайн при финализирането на поръчката в полето за забележки се дописва номера на клубната карта и фирмата към която е издадена. След проверка от наш служител дали картата е регистрирана се начислява отстъпката към покупката.

4) Процедура и отговорност при загуба: Ако картата бъде загубена или открадната, КЛИЕНТЪТ трябва да уведоми за това в най-близкият обект на „Интерсервиз Узунови” АД, да се обади всеки работен ден от 8:30 до 17:00 на следния телефонен номер: 0700 11 770. На клиента ще бъде издадена нова клиентска.

Изгубената карта ще бъде деактивирана и ако бъде намерена, тя следва да бъде предадена незабавно в най-близкият обект на „Интерсервиз Узунови” АД.

5) Блокиране на клиентска карта: „Интерсервиз Узунови” АД има право да блокира карта, за която е съобщено, че е загубена или открадната, като задължително уведомява притежателя й на посочената от него в заявлението електронна поща.

6) Уведомление при промяна: КЛИЕНТЪТ е длъжен, в писмена форма по електронна поща или в най-близкият обект на „Интерсервиз Узунови” АД да уведоми при всяка промяна на неговия адрес, на наименованието или на данни на фирмата. Ако „Интерсервиз Узунови” АД не е уведомена за промяната, всички съобщения, изпратени на последния известен адрес, ще се считат за надлежно изпратени.

7) Промяна на общите условия: „Интерсервиз Узунови” АД има правото по всяко време да променя общите условия и процедурата по предоставяне на отстъпки. Клиентите могат да бъдат уведомени за всички промени на общите условия чрез интернет страницата на www.intermarket.bg.

8) Защита на личните данни: КЛИЕНТЪТ декларира, че е съгласен всички предоставени от него данни да бъдат използвани за целите по програма „Лоялни клиенти” на „Интерсервиз Узунови” АД – участие в промоционална томбола с награди, получаване на актуални новини за промоции и активности . При оттегляне на това съгласие, при регистрация на картата , услугата по програмата „ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ” се прекратява и КЛИЕНТЪТ е длъжен да върне картата.

9) Обхват и допълнителни условия: Тези общи условия се прилагат и спрямо потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, освен ако не противоречат на разпоредбите на този закон.

10) Компетентност: При възникване на спор се прилага българското законодателство, като спорът ще бъде отнесен до съответния компетентен съд.

 

„Интерсервиз Узунови” АД